Frilansjournalist och statsvetare

Sämre vård med inhyrda sjuksköterskor

Låga löner och få utvecklingsmöjligheter gör att landstinget förlorar sjuksköterskor till privata företag. Sedan tvingas sjukhusen hyra in sjuksköterskor från bemanningsföretag för att hålla vårdplatser öppna. Resultatet är dyrare och sämre vård, konstaterar landstingsrevisorerna i en ny rapport.

Text: Kajsa Skarsgård     Foto: Karolinska universitetssjukhuset

I ETC 52-2013 slog en sjuksköterska larm om allvarliga brister i vården för svårt cancersjuka patienter på avdelningen K72 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Där är alla sjuksköterskor tillfälligt inhyrda via ett bemanningsföretag. Detta för att sjukhuset inte lyckas anställa tillräckligt med egna sjuksköterskor.
Enligt en färsk rapport från landstingsrevisorerna har Karolinska Universitetssjukhuset hamnat i en ond spiral och är det sjukhus i länet som har svårast att locka sjuksköterskor. 300 saknades i augusti.
Sjuksköterskebrist var orsaken i 90 procent av de fall där det inte fanns tillgängliga vårdplatser.
Konsekvenserna? Sjuka människor får vänta längre på vård. Personalen får det tuffare. Patienterna utsätts för fler risker. Vården blir mindre effektiv. I alla fall enligt landstingsrevisorerna.

Bristen på sjuksköterskor är nationell. Samtidigt har konkurrensen om dem som finns ökat i takt med etableringen av privata vårdgivare och bemanningsföretag.
Bemanningsföretagen lockar med bättre timlön, utveckling genom arbete på olika avdelningar, frihet att tacka nej till pass eller jobba mer om plånboken behöver, frihet att välja bort arbetsplatser med dålig arbetsmiljö.
Privata vårdgivare lockar erfarna sjuksköterskor med upp till 10 000 kronor mer lön i månaden. Enligt Vårdförbundet har 14 000 sjuksköterskor sökt högre lön och lugnare arbetstempo i Norge det senaste decenniet.

Landstingssjukhusen i Stockholm har gått en annan väg, berättar revisorerna. Undersköterskor och sekreterare har rationaliserats bort, vilket ökat sjuksköterskornas börda.
Sjukhusen har också informellt kommit överens om att inte konkurrera med varandra om nyutexaminerade sjuksköterskor genom lönesättningen, trots att landstingssjukhusen verkar på en vårdmarknad där sjuksköterskors kompetens är en attraktiv bristvara.
Revisorerna uppmanar landstingspolitikerna att fort ta ett samlat grepp om personalsituationen för att hantera konkurrensen och risken att sjukhusen förlorar kompetens.Enligt rapportens vittnesmål ser många sjuksköterskor ett arbetsbyte som enda möjlighet att höja lönen och utvecklas.
Landstinget bedömer att 30 procent av sjuksköterskorna kommer att säga upp sig på grund av löneskäl under 2012-2014. En del av dem kommer att komma tillbaka till sjukhusen som tillfälligt inhyrd personal för att täcka bristen på anställda.

Kenji Yoshikawa’s quest for answers

The permafrost scientist, Kenji Yoshikawa, has walked, sailed and snowmobiled to places where few people have been. Now he is raising reindeer in Alaska, hoping they will take him across the Arctic.

Japanese bladesmithing crossing borders

Lacking other heirs, the 16th generation Yoshimoto bladesmith passed on the lineage to his Canadian apprentice, Murray Carter, who successfully has created an international interest for his unique knives.