Frilansjournalist och statsvetare

Kaos när Dedicare tar över canceravdelning

Sjuksköterskor utan erfarenhet, dåliga rutiner och fel som inte rapporteras. Cancerpatienter på Karolinska i Huddinge möter sedan tre månader tillbaka bara tillfälligt inhyrda sjuksköterskor eftersom Dedicare tagit över bemanningen.
– Det är kaos, vittnar en av dem.

Text: Kajsa Skarsgård     Foto: Karolinska universitetssjukhuset

– Jag har aldrig varit med om så många fel på så många sätt. Man blir skrämd, berättar sjuksköterskan om sin erfarenhet på Gastrocentrums avdelning K72 på Karolinska sjukhuset i Huddinge.
Här vårdas cancerpatienter efter komplicerade bukoperationer. Av oro över att förlora uppdrag vill sjuksköterskan vara anonym.
Sedan september är det företaget Dedicare som ansvarar för K72:s hela bemanning av sjuksköterskor. Avtalet förlängdes nyligen ytterligare tre månader.
Även innan Dedicare tog över bemanningen var det rörigt på avdelningen berättar sjuksköterskan. Men då fanns det ändå en grupp ordinarie sjuksköterskor som de inhyrda kunde luta sig mot. Få av de inhyrda har kunnat rutinerna. Alla har inte ens erfarenhet av att arbeta på en kirurgavdelning.
– Jag har mötts av upprörda patienter. En ville skriva ut sig trots att han inte var färdigbehandlad. Han kände sig inte trygg, säger sjuksköterskan.

Ingen har rapporterat avvikelser från den dagen. Sjuksköterskan säger att hon hade kunnat skriva ett 15-tal rapporter. Om inte all arbetstid hade gått åt till att bara lösa det mest akuta. Om hon hade haft information om hur avvikelser rapporteras där. Och om hon hade haft lösenord till de systemen.
Varje gång hon har arbetat på K72 har någon av sjuksköterskorna saknat teknisk möjlighet att läsa sina patientjournaler, plocka ut sina patienters mediciner eller kalla till vårdplanering. Sjuksköterskorna försöker lösa det genom att använda varandras e-legitimationer och lösenord, något som bryter mot reglerna och ökar riskerna för patienten.

Katarina Averfors på Vårdförbundet känner igen sjuksköterskans bild av problemen på K72.
– Kompetensen kanske inte alltid är tillräcklig, de har ingen att fråga, kan inte patientgruppen, inte rutinerna. Det innebär en större patientsäkerhetsrisk, säger Katarina Averfors.
En sjuksköterska har kontaktat henne efter att ha jobbat på K72.
– Hon sa att hon aldrig kommer att jobba där igen. Hon tyckte att det var obehagligt. Om det sker ett misstag, vem är ansvarig? Det är även hennes sjuksköterskelegitimation som riskeras, säger Katarina Averfors.


Sjukhusledningen: ”Vi arbetar systematisk för att förbättra oss”

Efter vissa inkörningsproblem fungerar avdelningen nu bra, menar sjukhusets
verksamhetschef. Men vilka krav sjukhuset ställer på bemanningsföretaget är oklart.

– Det fanns situationer på K72 som var icke önskvärda, absolut. Vi har arbetat systematiskt med att försöka förbättra det, och det har blivit bättre, säger Annika Bergquist som är verksamhetschef på Karolinska Universitetssjukhusets Gastrocentrum där K72 ingår.
Eftersom sjukhuset inte lyckats rekrytera de sjuksköterskor som behövs var beslutet att låta ett företag sköta hela bemanningen den enda lösningen, menar hon.
Riskerna för K72:s patienter har vägts mot riskerna med att inte alls kunna öppna avdelningens 17 vårdplatser. Svårt sjuka cancerpatienter skulle då få en sämre prognos eftersom en viss typ av operationer bara utförs av Gastrocentrum.

Trots den avancerade vården på K72 är avdelningens krav på Dedicares bemanning vaga. Företaget ska ”leverera konsulter med kontinuitet” och med ”erforderlig kompetens”. Handlingsplaner, uppföljningar och utvärderingar har bara gjorts muntligt.
Enligt Dedicare har hittills 45 olika inhyrda sjuksköterskor täckt de 31 tjänsterna på K72. Annika Bergquist bedömer kontinuiteten som god.
Den anonyma sjuksköterskan berättar att Dedicare ofta lockar med extra betalt och taxi för att kunna fylla alla pass. Och att det enda formella kravet på kompetens landar i sjuksköterskelegitimationen.
Enligt Annika Bergquist får alla nya inskolning.
– Allt har inte blivit rätt från början och det kan fortfarande vara så att det kommer personer som inte har tillräcklig erfarenhet för att fungera, men då gör vi någonting åt det direkt, säger hon.

Men inte ens när regelrätta fel har begåtts – som att sjuksköterskorna inte haft tillgång till journaler eller mediciner, inte rapporterat avvikelser och använt varandras inloggningsuppgifter – tycks det ha lett till mer än ett samtal till bemanningsföretaget. Trots att det är fel som ledningen känt till.
Annika Bergquist menar att K72 både kan och skulle upphäva avtalet med Dedicare om bedömningen var att det var säkrare för patientgruppen.
– Vi är ändå nöjda i dag, säger hon.

Fotnot: ETC Stockholm har, utan resultat, i flera dagar försökt få Dedicares vd Malin Lindley Nord att ställa upp på en intervju.

 

Kampen fortsätter för fängslade Djalali

Den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali har suttit fängslad i Iran sedan 2016. Det finns ännu inga tecken på att regimen är på väg att upphäva dödsdomen som hänger över honom som daglig psykisk tortyr. Djalalis fru och kollegor berättar om kampen för att få honom fri.

A powershift pushing from below

Locally owned renewable power stations in Fukushima Prefecture are challenging the status quo in their push for a nuclear- and fossil-free future in Japan.

error: Sorry, right clicks disabled to protect the copyright content.